Firemní novinky

Děsivé strašidlo a reálná hrozba infekce novým virem Covid 19 dolehla i na nás. Přes omezení v cestování a nutnosti nouzové komunikace pomocí různých internetových platforem se nám daří držet od začátku nastavené tempo stavebních prací na staveništi nové lisovny plastů v Pazardzhiku v Bulharsku.

V březnu a dubnu zbývalo a částečně ještě zbývá  „pouze“ dodělat vnitřní práce a všechny detaily, dokončit rozvody vzduchu, vody a energii, vyzkoušet již nainstalované technologie a zajistit konečný přívod elektrické energie potřebného rozsahu.

Nezapomínáme ani na důstojné zázemí pracovníků ARIETE, bez rozdílu jejich pozice ve firemní struktuře.

Máme nainstalované jeřáby se širokým rozchodem, abychom co nejefektivněji využili zastřešený prostor lisovny.

I přes fatální dopad nové pandemie si udržujeme optimismus, radujeme se z malých i větších úspěchů a těšíme se na brzké lepší časy.

Pevné zdraví všem!